• Previous

  ครั้งแรกกับการเปลี่ยน DIVERTER SWITCH ของ VACUTAP® VM® ใน ประเทศไทย

  ครั้งแรกกับการเปลี่ยน DIVERTER SWITCH ของ VACUTAP® VM®  ใน ประเทศไทย

       

   

   

  วันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2558 นับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของ Fuji Electric, MR และ Tan & Sons Corporation Limited เมื่อประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจาก OLITAP® M เป็น VACUTAP® VM® ที่ Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC)

   

  ขอบเขตการทำงานจะทำการเปลี่ยน Diverter switch จาก  OLITAP® M เป็น VACUTAP® VM® ซึ่งมีอายุการทำงานที่ยาวนาน โดยไม่ต้องการการบำรุงรักษาจนกว่าจะใช้งานถึง 300,000 ครั้ง ซึ่งช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยลง อันเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจของ GPSC ที่ทำการเปลี่ยนมาใช้ VACUTAP® VM® นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเช่น การลดค่าใช้จ่ายอย่างมากตลอดอายุการใช้งาน, หม้อแปลงมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น, ไม่มีคาร์บอนในน้ำมัน, ไม่ต้องทำการเปลี่ยนหน้าคอนแทคเตอร์ และไม่ต้องการฟิลเตอร์กรองน้ำมันในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

   

   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล: pongkate@tanandsons.com

Share

X Close