• Previous

    สัมมนาเรื่อง “TRANSFORMER AUTOMATION AND ON-LINE MONITORING”

    บริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ร่วมกับบริษัท Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) และบริษัท MESSKO GmbH  ผู้ผลิตหม้อแปลงป้องกัน และอุปกรณ์ควบคุมระบบการตรวจสอบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายจากประเทศเยอรมนี ได้ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “TRANSFORMER AUTOMATION AND ON-LINE MONITORING” ให้กับผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะจัดที่โรงแรมโนโวเทล บางนา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

    ทั้งนี้ทาง MR เล็งเห็นว่าระบบการตรวจสอบและควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นทาง MR จึงได้พัฒนาอุปกรณ์ซึ่งสามารถตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รู้ถึงสถานะของอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาและจะได้ทำการวางแผนงานเพื่อแก้หรือป้องกันล่วงหน้า การสัมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ได้ทำการพัฒนาและเพื่อความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ โดยมี  “Mr. Andreas Morshäuser, Regional Sales Manager, Asia Pacific (Automation & Control) จากบริษัท MR และ Mr. Matthais Schad, Reginol Sales Manager Transformer Instruments” จากบริษัท MESSKO เป็นวิทยากร

Share

X Close