• Previous

    Reinhausen Thailand จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

    ด้วยบริษัท Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ อุปกรณ์ควบคุมและระบบการตรวจสอบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายจากประเทศเยอรมนี ได้จัดตั้งสำนักงานขึ้นในประเทศไทยชื่อว่า “Reinhausen (Thailand) Ltd.”  ซึ่งจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นี้ ณ ร้านอาหารเยอรมัน “Bei Otto” ซอยสุขุมวิท 20

    ทั้งนี้บริษัท Reinhausen (Thailand) Ltd. จะเป็นผู้ให้บริการการสำหรับงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (OLTC) โดยร่วมมือกับบริษัท ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด ซึ่งทำหน้าที่ในการติดต่อประงานทางด้านงานขายงานบริการกับกลุ่มลูกค้าโรงงานหม้อแปลงและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีอุปกรณ์ OLTC ใช้งาน

Share

X Close