• Previous

    ไดเฮ็นไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากกลุ่มบริษัทเอ็มอาร์

    ในปัจจุบันตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตแต่ละรายพยายามที่จะเสนอราคาให้ได้ต่ำกว่าผู้ผลิตรายอื่น การตัดลดราคาขายจึงพบเห็นได้อยู่เสมอ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ไดเฮ็น อิเล็กทริค จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังรายใหญ่ในประเทศไทยกลับมีความคิดที่ต่างจากผู้ผลิตรายอื่น ที่ไดเฮ็นการผลิตหม้อแปลงให้สามารถสู้ราคาในตลาดได้ต้องมาพร้อมกับ คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้งานได้อย่างยาวนานด้วย ซึ่งเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ไดเฮ็นไว้วางใจเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพจากกลุ่มบริษัทเอ็มอาร์

    ผ่านการออกแบบที่ทันสมัย การควบคุมคุณภาพที่มีเข้มงวด และการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพดีและเชื่อถือได้ ทำให้ไดเฮ็นสามารถเสนอขายหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่มีคุณภาพในราคาที่แช่งขันได้ให้กับลูกค้าทุกราย เพื่อให้สามารถบรรลุถึงหลักการดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องมีคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต/จำหน่ายอุปกรณ์ ที่แข็งแกร่งด้วย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไดเฮ็นไว้วางใจใน “คุณภาพ” และ “ความเชื่อถือได้”  ในอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากกลุ่มบริษัท เอ็ม อาร์ มาเป็นเวลานานหลายปี ซึ่งกลุ่มบริษัม เอ็ม อาร์ เป็นผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้ายี่ห้อ “MR” “MESSKO” “C.A.P.T.” “CEDASPE” เป็นต้น ซึ่งทำให้หม้อปลงไฟฟ้ากำลังที่ผลิตโดยไดเฮ็นนั้น “แข่งขันได้” “มีการสนับสนุนที่ดี” และ “ตรงต่อเวลา”

    ในโครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (NPS) กลุ่มบริษัทเอ็มอาร์ได้รับความไว้วางใจจากทั้งไดเฮ็นและ NPS เลือกใช้อุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (OLTC) รุ่น VACUTAP® VV® ซึ่ง maintenance-free สำหรับการทำงารที่ไม่เกิน 300,000 ครั้ง อุปกรณ์ กระเปาะหายใจซับความชื้น แบบ maintenance-free ยี่ห้อ MESSKO® รุ่น MTraB® จำนวน 4 ตัว อุปกรณ์ตรวจวัดก๊าซในน้ำมันหม้อแปลง ณ เวลาจริง ยี่ห้อ MESSKO®  รุ่น MSENSE® DGA จำนวน 3 ตัว รวมถึง อุปกรณ์วัดระดับน้ำมัน อุปกรณ์วัดอุณหภูมิน้ำมันหม้อแปลง อุปกรณ์วัดอุณหภูมิขดลวดหม้อแปลง และ ลูกถ้วยไฟฟ้าแบบซิลิโคนจาก CEDASPE ด้วย

     

Share

X Close