เครื่องกรองน้ำมันฉนวน

1.ระบบอบแห้งสูญญากาศสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.เครื่องกดขดลวดในสูญญากาศอัตโนมัติ

HEDRICH (Equipment for reactive resin insulation)
HEDRICH (Equipment for oil-paper insulation)
HEDRICH (Vacuum pumping units)
HEDRICH (Moulds and Clamping Machines)