เครื่องตัดเหล็กและเครื่องซอยแผ่นเหล็ก

1.เครื่องตัดเหล็กแกนกำลังไฟฟ้าอัตโนมัติ 2.เครื่องไฮโดรลิค

SOENEN (เครื่องตัดและซอยแผ่นเหล็ก)
SOENEN (Punching Line)
SOENEN (PERFORATING PRESS)
SOENEN (EXPANDED METAL PRESS)
SOENEN (EMBOSSING PRESS)