เครื่องบดย่อย สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

สุดยอดเทคโนโลยีเครื่องบดเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับ เศษไม้และรากไม้ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านกระบวนการควบคุมคุณภาพและจะต้องกำจัด/ทำลายเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อเป็นขยะสำหรับโรงงานไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก/รายเล็ก/และรายใหญ่ การนำกลับมาใช้ใหม่ การใช้ซ้ำ และการลดผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดช่วงวงจรผลิตภัณฑ์ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ การฝังกลบ ขยะชุมชน และ การรักษาสภาพแวดล้อมและการบดย่อยวัสดุอื่นๆ ในลักษณะต่างๆ

HAMMEL (เครื่องบดย่อย)
HAMMEL (เครื่องบดละเอียด)
HAMMEL (เครื่องแยก)
HAMMEL (โรงงานสำเร็จรูป)
UNTHA (เครื่องบดไม้ รากไม้ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม วัสดุเหลือใช้จากการผลิตต่างๆ)