Previous

บริการคุณภาพสำหรับอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันอัตโนมัติ

เมื่อท่านเลือกใช้อุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันอัตโนมัติ (On-Load Tap changer - OLTC) จาก Maschinenfabrik Reinhausen GmbH (MR) ติดตั้งใช้งานกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังของท่าน นอกจากท่านจะได้รับสินค้าดี มีคุณภาพ ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากผู้ผลิตที่เป็นผู้นำตลาดโลกแล้ว ท่านยังได้รับบริการหลังการขายด้านคำแนะนำเทคนิค การบำรุงรักษาจากบริษัท ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและบริการอย่างเป็นทางการของ "MR" 

การให้คำแนะนำด้านเทคนิค และบริการบำรุงรักษาของบริษัทยังรวมถึงอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันอัตโนมัติ (OLTC) ของบริษัท Trafo Union (TU), Siemens และ AEG ด้วยเช่นกัน 

X Close